ΜΒ SORANUS
MEDICAL DISPOSABLES & PHARMACEUTICALS

17ο χλμ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ – ΣΠΑΤΩΝ
ΤΚ 19004 Σπάτα - Αθήνα

Τηλ.: 210 7770779, 210 7770754
Fax : 210 7770294

Email: mbsor@soranus.gr

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ-ΠΩΜΑΤΑ
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΟΡΟΥ
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΟΡΟΥ D. VAC
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ & ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ
ΡΥΓΧΗ ΚΑΙ ΠΙΠΕΤΤΕΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
CONTAINERS
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΨΙΑΣ
ΣΥΡΙΓΓΕΣ & ΒΕΛΟΝΕΣ
ΓΑΝΤΙΑ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ
ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΧΑΡΤΙΚΑ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
ΒΑΜΒΑΚΙ
ΚΑΣΣΕΤΕΣ VIDEO
GEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΟΤΗΡΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ-RAPID TEST
LATEX ΜΕ CONTROLS
BLOOD GROUPS
ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΥΡΩΝ
CLINICAL CHEMISTRY
CLINICAL CHEMISTRY (1000ML)
ΤΡΥΒΛΙΑ 9cm (ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)
ΤΡΥΒΛΙΑ ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΑ (ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)
ΤΡΥΒΛΙΑ ΤΡΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΑ (ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)
ΤΡΥΒΛΙΑ 6cm (ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 8ml & 10ml (ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 100ml (ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)


ENTERNET