Είναι γεγονός ότι τα γάντια αποτελούν ένα από τα βασικότερα κομμάτια του εξοπλισμού των εργαζομένων και είναι κυρίως συνδεδεμένα με τα επαγγέλματα υγείας.