ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Ο κατάλογος της εταιρείας M.B. Soranus καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ενός εργαστηρίου με πάνω από 300 κωδικούς σε Ιατρικά Αναλώσιμα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ & ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ

ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ

ΓΑΖΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ

ΔΙΚΣΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΙΠΕΤΤΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΠΩΜΑΤΑ

ΣΤΑΤΩ

ΣΥΡΙΓΓΕΣ & ΒΕΛΟΝΕΣ

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΤΡΙΒΛΙΑ

ΥΓΡΗ ΓΛΥΚΟΖΗ

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ

RAPID TESTS