ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Ο κατάλογος της εταιρείας M.B. Soranus καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ενός εργαστηρίου με πάνω από 300 κωδικούς σε Ιατρικά Αναλώσιμα.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ

ΣΥΡΙΓΓΕΣ & ΒΕΛΟΝΕΣ

ΓΑΖΕΣ

ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

RAPID TESTS

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ